Главная > Інформація для замовників
ЦЕНТР НАДАЕ НАСТУПНІ ПОСЛУГИ:


- експертиза проектів і робочої документації на відповідність вимогам з охорони;
- обстеження підприємств на спроможність виконання робіт підвищеної небезпеки;
- технічний огляд та діагностування парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, газопроводів, технологічних трубопроводів;
- технічний огляд та діагностування вантажопідіймальних кранів, ліфтів, підйомників, атракціонів, електроустановок, ємностей для зберігання та транспортування нафтопродуктів, хлору і аміаку;
- неруйнівного та руйнівного контролю металу та зварних з’єднань, в т.ч.: металографічні дослідження, хімічний та спектральний аналіз, вакуумування, акустична емісія;
- експертне обстеження електромашин і електроустановок, що відпрацювали термін експлуатації; періодичне опосвідчення електромашин і електроустановок, в т.ч. напругою понад 1000В;
- технічний огляд технологічних транспортних засобів;
- електровимірювання опору заземлення, перевірка зв’язку між заземлюючим пристроєм та елементами заземлюваних установок, перевірка спрацювання захисту від короткого замикання, вимірювання опору ізоляції силових та освітлювальних мереж, електродвигунів та інше;
- вимірювання та оцінка факторів виробничого середовища: шуму; вібрації; освітленості; температури, вологості, швидкості руху повітря; запиленості та загазованості; напруженості електричного, магнітного, електростатичних полів;
- випробування підвищеною напругою засобів захисту та електроінструменту;
- розробка проектної документації;
- технічне обстеження та паспортизація будівель і споруд;
- обстеження будівель, що знаходяться в аварійному стані;
- розробка планів ліквідації аварійних ситуацій декларацій безпеки для об’єктів підвищеної небезпеки;
- паспортизація робочих місць;
- паспортизація вентиляційних установок;
- розробка паспортів на котли, посудини, трубопроводи, підйомники;
- обстеження на відповідність правилам зберігання та використання отруйних та токсичних речовин;
- розробка технічних умов та документації на перевезення небезпечних речовин автомобілями;
- навчання та перевірку знань посадових осіб та підприємців з питань охорони праці;
- атестація зварників для виконання робіт на об'єктах підвищеної небезпеки;
- навчання водіїв, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів;
- психофізіологічне тестування фахівців, які виконують роботи підвищеної небезпеки;
- технічний аудит з охорони праці;
- надання консультацій і інших послуг, пов’язаних з безпечним виконанням робіт на підприємствах.

Експертна діяльність сертифікована відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008 (сертифікат від 10.11.2014 року)


Вернуться назад