Відділи ЕТЦ
Форма входа
Логин:
Пароль:
Забыли пароль?

Відділи ЕТЦ

ВІДДІЛ ДІАГНОСТИКИ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА АУДИТУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Технічне діагностування та технічний огляд парових та водогрійних котлів, посудин, працюючих під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, резервуарів для зберігання нафтопродуктів, аміачних посудин, газопроводів, атестація зварників, експертизу матеріально – технічної бази комісій по атестації зварників, ідентифікація та декларування об’єктів підвищеної небезпеки це ті основні роботи, які проводяться експертами відділу із залученням фахівців та дефектоскопістів лабораторії діагностики обладнання.

Враховуючи, що основні фонди країни старіють та вичерпується їх граничний термін експлуатації, відділом проводиться близько 200 технічних діагностувань щорічно з метою продовження терміну їх подальшого використання.

При експлуатації об’єкту у випадку моніторингу технічного стану за допомогою акустичної емісії та інших методів контролю дозволяє суттєво зменшити об’єми традиційних методів контролю.

Завдяки додатковому оснащенню лабораторії діагностики відповідним обладнанням стало можливим виконання робіт по технічному діагностуванню газопроводів та резервуарів для зберіганню нафтопродуктів.

Ці роботи найбільш актуальні у сучасний період, коли є необхідність у технічному діагностуванні цих об’єктів, які відпрацювали свій термін експлуатації і подальше їх використання стає небезпечним.

Відділ виконує роботи з аудиту охорони праці, сертифікації систем управління охорони праці у відповідності до OHSAS 18001, сертифікацію систем якості у відповідності до ISO 9001:2009.

На підприємстві розроблена і сертифікована система якості робіт відповідно до ISO 9001, впроваджуються новітні технології неруйнівного контролю, проводяться наукові дослідження в питаннях забезпечення безаварійної експлуатації обладнання.

Підприємство нотифіковано на право проведення сертифікації систем управління охороною праці підприємств згідно OHSAS 18001:1999 «Система менеджменту здоров'я та безпеки». Центр має сертифікат відповідності ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги». Відповідає вимогам міжнародного стандарту по експертній оцінці стану безпеки промислових виробництв, технологій, об'єктів і устаткування підвищеної небезпеки та вимогам навчання з охорони праці.

Подільський ЕТЦ пройшов акредитацію на відповідність критеріям інспекційних органів, як це зазначено в ISO / IEC 17020:2004 «Загальні критерії щодо діяльності органів різних типів, що здійснюють інспектування» та уповноважений виконувати роботи з інспектування якості та кількості продукції і проведення неруйнівного контролю.

ВІДДІЛ ПІДІЙМАЛЬНИХ СПОРУД, ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕКСПЕРТИЗИ

Технічне діагностування та техогляд вантажопідіймальних кранів, ліфтів, підйомників, стаціонарних та пересувних паркових атракціонів, техогляд технологічних транспортних засобів, які не підлягають експлуатації на дорогах загального користування, розробка технічних умов на перевезення небезпечних вантажів, паспортизація устаткування – є основними роботами, які виконуються експертами цього відділу. Особливість експертизи технічного стану цього устаткування полягає в тому, що за безпечною експлуатацією цих об’єктів безпосередньо стоїть життя людей , які їх використовують. Тільки завдяки високій кваліфікації експертів та фахівців лабораторій, сучасному діагностичному обладнанню стало можливим виконання цих робіт з гарантуванням безпеки їх подальшої експлуатації.

За результатами проведених розрахунків на міцність призначається термін їх подальшої експлуатації, пропонується проведення відновлювального ремонту чи виведення об’єкту з експлуатації.

Також відділ виконує обстеження підприємств на спроможність виконання робіт підвищеної небезпеки. При цьому експертами виявляється порушення нормативно-правових актів з охорони праці, які підлягають подальшому усуненню підприємством.

РЕГІОНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

Одним з важливих напрямків діяльності центру є навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів підприємств, осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт на об'єктах підвищеної небезпеки. Навчання з електробезпеки (на II-V групу допуску). Спеціальна підготовка водіїв з перевезення небезпечних вантажів. Атестація зварників. Спеціальне навчання з безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки (згідно заявок підприємств). В центрі проводиться також психофізіологічне тестування працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки.

Відділ також виконує експертизу спроможності суб’єктів господарювання проводити навчання з питань охорони праці, професійної підготовки, повністю укомплектований нормативно – правовою документами з питань охорони праці та промислової безпеки, технічною, учбово-методичною літературою, необхідною для проведення навчання та відповідних видів експертиз. Матеріально - технічна база підприємства дозволяє проводити учбовий процес на високому рівні. Для проведення виїзних занять відділ має учбовий кабінет, який обладнаний необхідною документацією, плакатами з охорони праці, проектором, іншим навчальним обладнанням.

ВІДДІЛ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ПРОЕКТУВАННЯ

Щороку центр здійснює біля 2000 експертиз проектної документації. Ця робота проводиться на підставі ст.21 Закону України „Про охорону праці” та Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності та ”є одним з основних видів діяльності центру, що дає можливість ще на стадії проектування уникнути тих небезпечних факторів, які після введення об’єкта в експлуатацію можуть призвести до аварії, травмування чи загибелі людей. 7 технічних експертів, атестованих з різних галузей виробництва та обладнання проводять експертизу проектів , використовуючи сучасне комп’ютерне обладнання та створену відповідну базу нормативно-правових документів з питань охорони праці.

Відділом проводяться також обстеження та паспортизація будівель та споруд, надаються рекомендації щодо підсилення елементів з метою уникнути руйнування будівельних конструкцій.

З метою вдосконалення експертної діяльності в питаннях застосування сучасних, передових методів і технологій контролю об'єктів промислової безпеки Подільський ЕТЦ співпрацює з провідними організаціями інших країн, у тому числі Німеччини, Литви і Росії.

Оголошення
Конкурс
Охорона праці очима дітей

Опитування

Голосувати Результати

  Відобразити всі опитування

Корисні посиланняСтатистика
Лічильники

Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого регионаRambler's Top100
Архів
Квітень 2021 (2)
Грудень 2020 (1)
Листопад 2020 (1)
Вересень 2020 (1)
Липень 2020 (3)
Червень 2020 (1)
Тематичні видання

Журнал "Охорона працi"


Журнал "Технополiс"


Журнал "Промислова безпека"


Журнал "Охорона праці і пожежна безпека"